Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8947/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2163 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8948/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2249 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 a na navýšení neúčelové rezervy odboru ROZ MHMP rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8949/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2274 - k návrhu na zřízení nové investiční akce rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8950/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2162 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8951/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2045 - k návrhu změny tarifu pro juniory, studenty, seniory od 60 do 65 let a občany tarifní kategorie hmotná nouze ve vazbě na celostátní slevy jízdného rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8952/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2259 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8953/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2257 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8954/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2165 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8955/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2166 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s vrácením části návratné finanční výpomoci městskou částí Praha 22 - akce rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8956/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2160 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt AgriGo4Cities rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8957/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2258 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
ROZ-8863/2018 byt č. 234/10 Nové Město, č.p. 234, byt. dům, na pozemku parc.č. 968/1 a podíl na společ. částech nemovitostí ve výši 2244/17938, byt s terasou, LV 1872, 1431 a 1147, v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.8.2018 - 24.10.2018
ROZ-8881/2018 byt č. 1258/1, Suchdol, č.p. 1258, byt. dům, na pozemku parc.č. 1057/3 a pozemek (zahrada) parc.č. 1057/2, LV 2651, včetně podílu na společ. částech domu a pozemku 14857/67342 a pozemek (zahrada) parc.č. 1057/1, LV 979 v k.ú. Suchdol, obec Praha dražební vyhláška ROZ 28.8.2018 - 17.10.2018
SML-8562/2018 Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 granty SML 23.8.2018 - 20.11.2018
SCZ-8817/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Rudolf Pauer oznámení SCZ 23.8.2018 - 21.10.2018