Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6719/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1066 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 TV v kolektorech rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6720/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1101 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2018 určenou na zajištění financování Obecného nařízení rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6721/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1099 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6722/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1089 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6723/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1074 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice Magistrátu rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6724/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1081 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6725/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1095 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
ROZ-6696/2018 byt č. 1212/26 Krč, č.p. 1212, bydlení, na pozemku parc.č. 1052/55 a podíl 3552/176388 na společných částech nemovitosti, LV 12969, včetně příslušenství (komora, zasklená lodžie) v k.ú. Krč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 15.5.2018 - 3.9.2018
SML-6681/2018 II. kolo - Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 granty SML 15.5.2018 - 15.8.2018
SCZ-6689/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dermatovenerologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 15.5.2018 - 26.6.2018
ODA-6687/2018 Ústecká, Ládevská - rekonstrukce STL plynovodu opatření ODA 14.5.2018 - 29.9.2018
ROZ-6682/2018 pozemek parc.č. 581/1(v zástavbě) v Praze 10 - Dolní Měcholupy, LV č. 662 v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 18.7.2018
SCZ-6603/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická logopedie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 14.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6673/2018 pozemek parc.č. 166/3 (zemědělský půdní fond), LV 951 v k.ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice, okr. Třebíč dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6678/2018 odročení dražby z 10.5.2018 na 21.6.2018: spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům Hodkovičky, č.p. 32 na pozemku parc.č. 503 a pozemek (zahrada) parc.č. 504, LV 409 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 21.6.2018