Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OPP-2642/2019 Oznámení o změně Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 a změně Časového harmonogramu v roce 2019 oznámení OPP 13.3.2019 - 31.12.2019
OVO-2621/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.401 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2622/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.378 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2623/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.377 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2624/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.373 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2625/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.381 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2626/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.403 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze odboru školství a mládeže rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2627/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.414 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Divadlo pod Palmovkou a Divadlo v Dlouhé v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2628/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.379 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2629/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.380 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2630/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.405 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci z MPSV u projektu Školní obědy rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2631/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.406 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2632/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.400 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2633/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.371 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021
OVO-2656/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.362 - k záměru odboru SML MHMP v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rekonstrukce fasády rozpočtové opatření OVO 11.3.2019 - 10.3.2021