Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-6685/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 42 a 43/1 (manipulační plocha a zem. půdní fond), LV 161 v k.ú. Rousínov u Rakovníka, obec Slabce, okr. Rakovník dražební vyhláška ROZ 14.5.2018 - 21.6.2018
ROZ-6644/2018 objekt k rodinné rekraci Koryta, č.e. 44 na pozemku parc.č. St. 133, LV č. 243 v k.ú. Koryta a pozemku parc.č. 1047/24 (lesní pozemek), LV č. 16 v k.ú. Babina, zapsaný na LV č. 238 s příslušenstvím (kolna) v k.ú. Koryta, obec Koryta, okr. Kralovice dražební vyhláška ROZ 10.5.2018 - 10.7.2018
ROZ-6647/2018 podíl id. 2/9 - objekt k bydlení Čakovice, č.p. 274 na pozemku parc.č. 579 a pozemek parc.č. 580 (zahrada), LV 327 v k.ú. Čakovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.5.2018 - 21.6.2018
OVO-6611/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1020 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra“ a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6612/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1050 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6613/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6614/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1048 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6615/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1019 - k návrhu na uzavření smlouvy NAP/03/07/000263/2018 s Českou republikou, Národním archivem o nájmu datové cely č. 3, která se nachází v budově rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6616/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1051 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
SCZ-6604/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Patrik Paulis oznámení SCZ 9.5.2018 - 8.7.2018
ROZ-6552/2018 byt č. 2557/30 Dejvice, byt. dům, č.p. 1913, 2556 a 2557 na pozemku parc.č. 3018/17, 3018/22, 3018/23 a podíl 283/10000 na společ. částech domu a pozemku, LV 4322, 2491 včetně příslušenství (karma + kuchyňská linka), v k.ú. Dejvice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 3.5.2018 - 26.6.2018
OVO-6520/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1005 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505, rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6521/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.994 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6522/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.993 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6523/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1016 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020