Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2374/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/19 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lipence na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2375/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/18 - k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2376/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/17 - k návrhu na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem rozpuštění rezerv dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2377/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/20 - k návrhu na poskytnutí účelových dotací MČ Praha 19, Praha 20, Dolní Počernice a Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2378/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/61 - k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 městským částem hl.m. Prahy a úprava rozpočtu kap. 06 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2379/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/59 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2380/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/9 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2381/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/14 - k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2382/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/2 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OVO-2383/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.4/60 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 28.2.2019 - 27.2.2021
OCP-2328/2019 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky nařízení OCP 27.2.2019 - 1.3.2029
OVO-2294/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.298 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2295/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.285 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2296/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.299 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2019 (Akademie umění a kultury pro seniory HMP) rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021
OVO-2297/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.273 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 25.2.2019 - 24.2.2021