Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5598/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.575 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
ROZ-5535/2018 rodinný dům Ždánice, č.p. 550 na pozemku parc.č. 219 a pozemky parc.č. 81, 172/41, 220/1 a 221/1 (zem. půdní fond a ostatní komunikace), LV 2919 v k.ú. Ždánice, obec Ždánice, okr. Hodonín dražební vyhláška ROZ 19.3.2018 - 24.7.2018
OVO-5491/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.541 - k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2017 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 15.3.2018 - 14.3.2020
OVO-5492/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.544 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.3.2018 - 14.3.2020
OVO-5449/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.505 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 4 - Školství mládež a sport v působnosti odboru SVC MHMP - převod rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5450/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.485 - k návrhu na využití prostředků z Fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5451/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.477 - k návrhu na úpravu rozpočtu cyklistických stezek (zapojení úspory hospodaření minulých let) MHMP- RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5452/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.470 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka, implementace a podpora při provozu nástroje podporujícího rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5453/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.509 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5454/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.528 - k návrhu na úpravu rozpočtu a použití fondu investic u příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5455/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.479 - k návrhu na delimitaci inv. akce č. 0042981 - Kompletní rekonstrukce v budově Duncan - ŠvP Janské Lázně a úpravu rozpočtu v kap. 04 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5456/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.511 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5457/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.494 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5458/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.510 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5459/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.512 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020