Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1166/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3177 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1167/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3166 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1168/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3185 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1169/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3196 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1170/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3187 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1171/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3194 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratku finančních prostředků do státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1172/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3188 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1006/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/3 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1007/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/36 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují lékařskou pohotovostní službu z kap. 0505 v rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1008/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/6 - k návrhu na přidělení dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1009/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/56 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1010/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/11 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Tunelový komplex Blanka) a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1011/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/37 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální investiční dotace poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují lékařskou pohotovostní službu z kap. 0505 v ro rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1012/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/18 - k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020
OVO-1013/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.2/55 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kapitole 0811 rozpočtové opatření OVO 13.12.2018 - 12.12.2020