Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-3421/2019 Směna pozemků mezi HMP a ČR - SŽDC, st. org. záměr - Směnit HOM 17.4.2019 - 2.5.2019
HOM-3440/2019 Jatka78 - letní scéna záměr - Vypůjčit HOM 17.4.2019 - 2.5.2019
TSK-3441/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1085, 1122 v k.ú. Staré Město záměr TSK 17.4.2019 - 2.5.2019
TSK-3447/2019 č. parc. 1581, k. ú. Žižkov, Baranova 1588/22, Praha 3 záměr TSK 17.4.2019 - 2.5.2019
TSK-3448/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 17.4.2019 - 2.5.2019
TSK-3449/2019 č. parc. 1040/95, k. ú. Hlubočepy, Lamačova 915/37, Praha 5 záměr TSK 17.4.2019 - 2.5.2019
TSK-3450/2019 č. parc. 3120/1, k. ú. Strašnice, Krupská 1760/26, Praha 10 záměr TSK 17.4.2019 - 2.5.2019
TSK-3451/2019 č. parc. 1379, k. ú. Prosek, NN 290 u č. 728/4, Praha 9 záměr TSK 17.4.2019 - 2.5.2019
TSK-3452/2019 č. parc. 2869/186, k. ú. Krč, Hurbanova 1305/11, Praha 4 záměr TSK 17.4.2019 - 2.5.2019
ODA-3493/2019 Poděbradská - stanovení přechodné úpravy - rekonstrukce plynovodu opatření ODA 17.4.2019 - 2.5.2019
ODA-3502/2019 Vinohradská opatření ODA 17.4.2019 - 2.5.2019
ODA-3503/2019 Bělehradská - film opatření ODA 17.4.2019 - 2.5.2019
OCP-3463/2019 Žádost o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro ničení sídel zvláště chráněného druhu – vlaštovky obecné, v ulici Borského v Praze 13. oznámení o zahájení řízení OCP 17.4.2019 - 26.4.2019
HOM-3442/2019 movité věci: svíčka ve skle 7,5x6 (á 12 ks); svíčka Lampion 110x105 (á 6 ks); svíčka sloupek 80x250 (á 6 ks); svíčka válec 21x250 (á 108 ks); svíčka sloupek 60x130 (á 12 ks); svíčka sloupek 70x150 (á 6 ks); svíčka (á 104 ks) dražební vyhláška HOM 16.4.2019 - 17.5.2019
HOM-3456/2019 movité věci: ntb asus, n71J, poškozený zdroj (1 ks) dražební vyhláška HOM 16.4.2019 - 17.5.2019