Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4131/2018 Pronájem pozemků v k.ú. Braník záměr - Pronajmout HOM 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4226/2018 Vinohradská - Metrostav opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
ODA-4229/2018 17.listopadu ČT opatření ODA 12.1.2018 - 28.1.2018
HOM-4159/2018 Blanická 25, Praha 2 záměr HOM 12.1.2018 - 27.1.2018
OCP-4185/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k. ú. Újezd u Průhonic“ rozhodnutí OCP 12.1.2018 - 27.1.2018
OCP-4187/2018 část pozemku parc.č. 928/1 v k.ú. Malá Strana, o výměře 41,5 m2, za účelem realizace stavebních úprav objektu, společnosti REKOCHEM s.r.o., a to na dobu určitou, od 28.1.2018 - 31.3.2018, za dohodnuté nájemné 20,- Kč/m2/den. záměr - Pronajmout OCP 12.1.2018 - 27.1.2018
ODA-4219/2018 náměstí Míru - film opatření ODA 12.1.2018 - 27.1.2018
PER-4217/2018 referent / referentka protokolu v odboru „Kancelář primátora“ volná pracovní místa na MHMP PER 12.1.2018 - 26.1.2018
OCP-4184/2018 Žádost hl. m. Prahy o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území PP Královská obora oznámení o zahájení řízení OCP 12.1.2018 - 20.1.2018
SCZ-4197/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - VirtuOSS a.s. oznámení SCZ 11.1.2018 - 11.3.2018
ROZ-4195/2018 soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV č. 574 v k.ú. Podmokly nad Berounkou, obec Podmokly, okr. Rokycany dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 22.2.2018
ROZ-4188/2018 rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 21.2.2018
ROZ-4196/2018 byt č. 3339/241 Strašnice, byt. dům, č.p. 3339 na pozemku parc.č. 3163/12 včetně podílu id. 7510/538741 na společ. částech domu a pozemku, LV 14367 v k.ú. Strašnice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 11.1.2018 - 20.2.2018
OSI-4199/2018 Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov oznámení OSI 11.1.2018 - 12.2.2018
SCZ-4192/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 3.1. 2018 oznámení SCZ 11.1.2018 - 10.2.2018