Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5596/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.576 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5597/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.580 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
OVO-5598/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.575 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 20.3.2018 - 19.3.2020
ROZ-5566/2018 movitá věc: FORD FUSION, VIN: WF0UXXGAJUBJ79408, RZ: 6AR 5030 dražební vyhláška ROZ 20.3.2018 - 20.4.2018
ROZ-5569/2018 SALENTO PÁNVE: 24 cm, 20 cm a 28 cm - draženy jednotlivě vždy á 4 ks dražební vyhláška ROZ 20.3.2018 - 20.4.2018
HOM-5489/2018 pronájem pozemku parc. č. 2983/42 a části parc. č. 2983/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 20.3.2018 - 5.4.2018
STR-5571/2018 změna stavby "Stavební úpravy bytového domu č.p. 651, U Studánky 14, Praha 7", č. parc. 1584 v k.ú. Holešovice rozhodnutí STR 20.3.2018 - 5.4.2018
ODA-5577/2018 KÚK P1 veřejná vyhláška ODA 20.3.2018 - 5.4.2018
ODA-5578/2018 KÚK P3 veřejná vyhláška ODA 20.3.2018 - 5.4.2018
ODA-5579/2018 ČT 17.listopadu opatření ODA 20.3.2018 - 5.4.2018
ODA-5580/2018 ČT Divadelní opatření ODA 20.3.2018 - 5.4.2018
SLU-5582/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 165948/2017, ze dne 13. 12. 2017, (Ivo Suchánek, Chropyně) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 42973/2018 veřejná vyhláška SLU 20.3.2018 - 5.4.2018
TSK-5540/2018 Sokolovská, Rohanské nábřeží, K Olympiku - zábor, výkop záměr TSK 20.3.2018 - 4.4.2018
TSK-5543/2018 ul. Bořivojova, Kubelíkova, Ondříčkova, Praha 3, výkop, ZS záměr TSK 20.3.2018 - 4.4.2018
HOM-5544/2018 parc. č. 615/12 v kat. území Prosek záměr - Pronajmout HOM 20.3.2018 - 4.4.2018