Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0841/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3020 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s vrácením části návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl.m. Prahy městskou částí rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0842/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3028 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury na regeneraci městských památkových rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0843/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3034 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0844/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0845/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3021 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0868/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3052 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0869/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3056 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u školy, zřízené městskou částí hlavního města Prahy a u školy, zřízené hlavním rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0870/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3055 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0871/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3057 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0872/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3054 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
OVO-0887/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3050 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 4.12.2018 - 3.12.2020
FON-0682/2018 44. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy granty FON 28.11.2018 - 31.10.2019
OVO-0714/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2975 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 v souvislosti s vratkou části dotace od MČ Praha 3 na financování projektu ze Státního rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0715/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2984 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 2018 v souvislosti s investiční akcí v příspěvkové organizaci hl.m. rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020
OVO-0716/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2980 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 27.11.2018 - 26.11.2020