Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0534/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1673 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0535/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1612 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0536/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1660 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0537/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1581 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Podpora a rozvoj programového vybavení stávajícího systému spisové služby pro rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0538/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1659 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0539/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1676 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0540/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1607 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0541/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1577 - k předložení objednávky služeb a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0542/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1610 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0543/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1619 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0544/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1679 - k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0546/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1611 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Veřejné rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0547/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1658 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0548/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1613 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019
OVO-0549/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1662 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 27.6.2017 - 27.6.2019