Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9106/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9107/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/84 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9108/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/32 - k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 1 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9109/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/78 - k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 a ponechané k využití v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9110/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/48 - k návrhu na navýšení prostředků na mostní objekty v rámci běžných i kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9111/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/76 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9112/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/83 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery v rámci OP PPR z roku 2017 a úpravu rozpočtu v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9113/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/75 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9114/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/82 - k žádosti MČ Praha - Nedvězí o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2017 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobný rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9177/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/205 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy kapitoly 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9178/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/213 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kapitole 0720 - OTV MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - Suchdol a k návrhu na uzavření Dohody o předání a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9179/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/236 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9180/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/204 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS- Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2018 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9181/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/214 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9182/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/226 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020