Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-7783/2018 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2017 - závěrečný účet oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ROZ-7784/2018 Schválený rozpočet hl. m. Prahy na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu hl. m. Prahy do r. 2023 oznámení ROZ 30.6.2018 - 31.7.2019
ODA-7672/2018 OOP Tram Vysočanská opatření ODA 27.6.2018 - 29.6.2019
OVO-7701/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1671 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 - SVC MHMP na rok 2018 v souvislosti s novými investičními akcemi rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7702/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1684 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7703/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1676 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7704/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1634 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIdas a jeho integrace do rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7705/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1679 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7706/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1706 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7707/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1714 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy, úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7708/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1673 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7709/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1707 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7710/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1704 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kap. 02 - technická infrastruktura v návaznosti na uzavření smlouvy o sdružení rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7711/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1708 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7712/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1710 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020