Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-5139/2019 výpůjčka pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Ruzyně záměr - Vypůjčit HOM 16.7.2019 - 31.7.2019
PKD-5183/2019 Vršovická_vyhraz.parkování ZTP opatření PKD 16.7.2019 - 31.7.2019
TSK-5184/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2378/1 k.ú. Nové Město. záměr TSK 16.7.2019 - 31.7.2019
TSK-5191/2019 č. parc. 747, k. ú. Malá Strana, Na Kampě - pod obloukem Karlova mostu, Praha 1 záměr TSK 16.7.2019 - 31.7.2019
PKD-5192/2019 vyrozumění o zpětvzetí odvolání Dolní Chabry veřejná vyhláška PKD 16.7.2019 - 31.7.2019
OVO-5236/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1501 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zamě rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5237/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1469 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové neinvestiční dotace a úpravu rozpočtu kap. 0581 v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5238/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1514 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního HMP a vrácení neinvestičního příspěvku na výkon pěstounské péče od MČ Praha 9 Úřadu práce České republiky rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5239/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1508 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce určené pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace mě rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5240/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1516 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na kulturní aktivity rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5241/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1504 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby a poskytnutí finančníc rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5242/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1570 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5243/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1507 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určeného pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5244/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1498 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5245/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1510 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zamě rozpočtové opatření OVO 15.7.2019 - 14.7.2021