Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1296/2019 Pronájem části pozemku parc. č. 1083/104 k.ú. Troja záměr - Pronajmout HOM 11.1.2019 - 26.1.2019
HOM-1307/2019 vypůjčit část pozemku parc.č. 1139/1,1157/1 a 1157/28 k.ú. Troja záměr - Vypůjčit HOM 11.1.2019 - 26.1.2019
HOM-1358/2019 Směna nemovitostí mezi HMP a MUDr. Foltánem záměr - Směnit HOM 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1363/2019 Praha 7 parc.č.2248 k.ú. Holešovice Pplk. Sochora ( adr. Dukelských hrdinů 18) záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1364/2019 P5 vrázova parc. č. 416 záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1365/2019 Kodaňská záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1366/2019 Černomořská záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1367/2019 Za Poštou záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1369/2019 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1371/2019 Zařízení staveniště při komunikaci Sokolovská- U Skládky záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1375/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2374 k.ú. Nové Město záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1377/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1086/1 k.ú. Staré Město záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1378/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1058 k.ú. Malá Strana záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1381/2019 PEROUTKOVA x U ŠALAMOUNKY , pč 4899, kú Smíchov záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1384/2019 parc. č.2374 v k.ú. Nové Město záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019