Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9326/2018 Zrušení registrace významného krajinného prvku K Vrtilce oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 27.9.2018
OCP-9327/2018 Zrušení registrace významného krajinného prvku Středisko služeb Hostivař oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 27.9.2018
OCP-9328/2018 Zrušení registrace významného krajinného prvku Mokřady U Paloučku oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 27.9.2018
OCP-9319/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 35 ks dřevin a 52 m2 porostu na parc.č.3152/3,4, k.ú. Smíchov, přír.pam.Petřín - obnova vegetačních prvků v Zahradě Kinských, provozní bezpečnost. oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 26.9.2018
OVO-9361/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2483 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s vrácením neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče Úřadu práce České rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9362/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2493 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9363/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2489 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 2 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9364/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2481 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9365/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2480 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9366/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2492 - k návrhu na odpis nákladů na přípravu a realizaci zmařených investic u příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtu rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9367/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2474 - k přípravě kulturně - společenské akce Podzimní setkání seniorů HMP rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9368/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2482 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
HOM-9185/2018 prodej části pozemku parc.č. 26/33 v k.ú. Stodůlky záměr - Prodat HOM 18.9.2018 - 9.10.2018
HOM-9250/2018 pozemky parc. č. 905/7, parc. č. 3192/42 a parc. č. 3192/45 vše v k.ú. Michle záměr - Prodat HOM 18.9.2018 - 9.10.2018
HOM-9219/2018 pronájem částí pozemku parc. č. 2983/1 kú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 18.9.2018 - 3.10.2018