Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3152/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2790 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3153/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2787 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3154/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2788 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3155/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2838 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3156/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2789 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3157/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2785 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3158/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2778 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitů prostředků na platy pro rok rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3159/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2784 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3160/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2830 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení neinvestičních transferů poskytnutých z MŠMT rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3161/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2819 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření III. rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3162/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2822 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
OVO-3163/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2786 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.11.2017 - 13.11.2019
SVM-3124/2018 Mezinárodní designérská soutěž o návrh na nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SVM 13.11.2017 - 14.11.2018
OCP-3115/2018 Restaurátorské práce - autorské objekty na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 13.11.2017 - 13.11.2018
SVM-3125/2018 Mezinárodní designérská soutěž o návrh na nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení veřejná zakázka - Předběžný výsledek hodnocení nabídek SVM 13.11.2017 - 13.11.2018