Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9133/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/77 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9134/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/69 - K návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9136/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/41 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 22 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9060/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2392 - k návrhu na rozpočtové opatření na rok 2018 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, projektu Zvýšení energetické efektivity v soustavě rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9129/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2396 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy Voctářova na území městské části rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9132/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2402 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport, v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9135/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2403 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 - Doprava na dofinancování právních a poradenských služeb v rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9137/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2406 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 01 Rozvoj obce a 02 Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9138/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2404 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9139/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2397 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy Podnikatelská na území městské rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9045/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2360 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OCP MHMP a OSI MHMP na r. 2018 (k rekonstrukci a zkapacitnění zatrubněného úseku Jinonického rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9046/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2376 - k návrhu na využití finančních prostředků z fondu investic a z fondu finančního vypořádání příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9047/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2290 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a zajištění maintenence technologie integrační platformy včetně rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9048/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2285 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečné síťové prostředí“ rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9130/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2349 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a realizaci nové pražské turistické karty Prague Visitor Pass rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020