Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0248/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2787 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0249/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2789 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0250/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2785 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0251/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2786 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0252/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2791 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce rozpočtové opatření OVO 30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0009/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2742 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0010/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2720 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0011/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2723 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kap. 0461 v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu MŠMT rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0012/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2733 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 01 Rozvoj obce a kap. 02 Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0013/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2727 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0014/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2718 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0015/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2731 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Hudební divadlo v Karlíně rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0016/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2714 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0017/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2724 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0018/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2716 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020