Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7537/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1628 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7538/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1629 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7539/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1602 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7540/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1603 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7541/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1592 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 799 ze dne 17. 4. 2018 k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem Zvýšení rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7542/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1598 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7543/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1622 - k úpravě rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 09 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7581/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1570 - k pořízení územní studie Sídliště Ďáblice a převodu neinvestičního příspěvku na její zpracování rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7468/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/55 - k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 8 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7469/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/176 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Šeberov rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7470/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/56 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7471/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/173 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7472/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/168 - k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7473/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/64 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 MČ Praha - Nedvězí na úhradu restituční náhrady v katastrálním území Nedvězí rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7474/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/166 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 MČ Praha - Libuš - zřízení nové služebny Městské policie rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020