Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9973/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1366 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a změnu účelu použití ponechaných investičních prostředků z roku 2016 včetně zvýšení a snížení rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9974/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1310 - k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 43312 Černý Most II - 5. stavba et. 0002 dle doporučené varianty energetického konceptu rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9975/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1365 - k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy pro rok 2017 v kap. 02 Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9976/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1343 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9977/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1374 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9978/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1361 - k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9979/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1341 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9980/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1339 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu vlády České republiky na rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9981/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1375 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9982/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1340 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9983/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1285 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9984/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1322 - k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 5, Pod rozpočtové opatření OVO 6.6.2017 - 6.6.2019
OVO-9871/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1230 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9872/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1227 - k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci kapitálových výdajů v kapitole 09 - INF MHMP v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019
OVO-9873/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1220 - ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 30.5.2017 - 30.5.2019