Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9453/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2517 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9454/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2545 - k zajištění financování projektu Rozvoj nástrojů strategického řízení hl.m. Prahy financovaného z Operačního programu Zaměstnanost v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9489/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2498 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění provozu internetového portálu hl.m. Prahy praha.eu 2018+“ rozpočtové opatření OVO 25.9.2018 - 24.9.2020
OVO-9361/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2483 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s vrácením neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče Úřadu práce České rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9362/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2493 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9363/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2489 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 2 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9364/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2481 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9365/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2480 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9366/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2492 - k návrhu na odpis nákladů na přípravu a realizaci zmařených investic u příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtu rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9367/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2474 - k přípravě kulturně - společenské akce Podzimní setkání seniorů HMP rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9368/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2482 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
RED-9189/2018 Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitální povodňový plán všech městských částí – projekt je spolufinancován Evropskou unií oznámení BEZ 11.9.2018 - 31.3.2022
OVO-9198/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2455 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9199/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2433 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9200/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2446 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020