Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9385/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1037 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9386/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1057 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9387/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1038 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9388/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1036 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9389/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1040 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9390/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9391/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1034 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9392/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1019 - k dalšímu postupu hlavního města Prahy s ohledem na rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 3. 2017 ve věci realizace nového Trojského mostu, jež je součástí rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
HOM-9304/2018 Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 veřejná zakázka - Smlouva HOM 5.5.2017 - 5.5.2022
SML-9283/2018 Gym.Přípotoční P10 rek.fasády veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 5.5.2017 - 6.5.2018
SML-9284/2018 Gym.Přípotoční P10 rek.fasády veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 5.5.2017 - 6.5.2018
SML-9289/2018 Gym.Přípotoční P10 rek.fasády veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 5.5.2017 - 6.5.2018
OVO-9217/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1011 - k financování mezinárodního projektu STEPHANIE rozpočtové opatření OVO 2.5.2017 - 2.5.2019
OVO-9218/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1009 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 2.5.2017 - 2.5.2019
OVO-9219/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1010 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 2.5.2017 - 2.5.2019