Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-7444/2018 památný žulový křížek záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7445/2018 Sázavská 1, par.č. 4157, k.ú. Vinohrady záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7446/2018 Prokopovo nám., Praha 3, parc.č.846/1, k.ú. Žižkov záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7447/2018 Drahobejlova - rekonstrukce horkovodu záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7448/2018 Ocelkova - teplovod záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7453/2018 Rumunská u. par.č. 4173, k.ú. Vinohrady záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7454/2018 č. parc. 2410/1, k. ú. Nové Město, Jiráskovo nám. 1, Praha 2 záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7455/2018 č. parc. 3322, k. ú. Michle, naproti domu Na Nivách 960/5, Praha 4 záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7456/2018 č. parc. 3912, k. ú. Libeň, Lihovarská 1096/6, Praha 9 záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
UZR-7463/2018 Aktualizace č. 2 ZUR HMP byla vydána opatřením obecné povahy č.52/2018, usnesením ZHMP č. 38/68 dne 14.6.2018, nabývá účinnosti dne 4.7.2018. Kompletní opatření obecné povahy je na http://www.praha.eu na stránkách odboru územního rozvoje MHMP v sekci ZÚR oznámení UZR 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7464/2018 Na Proseku, U Proseckého kostela, Na Vyhlídce, U Mateřské školy, U Prosecké školy, Nad šetikopy + NN3266 ... 1140/1, 1139; 1132/2, 1123/11, 1185/7; 1125/1, 1123/1; 301, 1123/10; 1132/5, 1122; 1140/1 + 1349/1 záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
TSK-7465/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 19.6.2018 - 4.7.2018
ODA-7497/2018 Nádražní - plyn opatření ODA 19.6.2018 - 4.7.2018
ODA-7498/2018 Vrchlického - přípojka plynu opatření ODA 19.6.2018 - 4.7.2018
ODA-7500/2018 Škrétova - oprava tramvajové trati opatření ODA 19.6.2018 - 4.7.2018