Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
PER-5529/2018 vedoucí oddělení správy a provozu HW infrastruktury v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 19.3.2018 - 6.4.2018
PER-5533/2018 projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 19.3.2018 - 6.4.2018
PER-5528/2018 specialista / specialistka dopravního úřadu – rozvoj dopravních systémů v odboru dopravních agend volná pracovní místa na MHMP PER 19.3.2018 - 5.4.2018
HOM-5470/2018 Pronájem pozemku parc.č. 2821/10 v k.ú. Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 19.3.2018 - 4.4.2018
PER-5526/2018 právník / právnička v odboru územního rozvoje (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 19.3.2018 - 4.4.2018
PER-5527/2018 kontrolor – metodik / kontrolorka – metodička v odboru kontrolních činností volná pracovní místa na MHMP PER 19.3.2018 - 4.4.2018
ROZ-5541/2018 stanovení ceny nemovitosti určené k prodeji: pozemek parc.č. 166/3 (orná půda), LV 951 v k.ú. Nové Syrovice, obec Nové Syrovice, okr. Třebíč exekuční příkaz ROZ 19.3.2018 - 4.4.2018
SLU-5552/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 27153/2018, ze dne 21. 02. 2018, (Pavla Humlová, Mariánské Lázně) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 47165/2018 veřejná vyhláška SLU 19.3.2018 - 4.4.2018
SLU-5553/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 29844/2018, ze dne 23. 02. 2018, (FERCHICHI MAHER, Praha 15) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 47995/2018 veřejná vyhláška SLU 19.3.2018 - 4.4.2018
HOM-5391/2018 ZT VSS - ČSPS rozšíření (45) záměr - Pronajmout HOM 19.3.2018 - 3.4.2018
HOM-5506/2018 pronájem prostor v objektu č.p. 90 v k.ú. Ratměřice, obec Ratměřice záměr - Pronajmout HOM 19.3.2018 - 3.4.2018
ODA-5545/2018 KUK Praha 7 veřejná vyhláška ODA 19.3.2018 - 3.4.2018
ODA-5504/2018 Vyskočilova B28 u BBC opatření ODA 17.3.2018 - 1.4.2018
ODA-5507/2018 Vyskočilova B29 BBC opatření ODA 17.3.2018 - 1.4.2018
ODA-5508/2018 Filmování Pevnostní opatření ODA 17.3.2018 - 1.4.2018