Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-3422/2019 Majáles a Utubering 2019 opatření ODA 16.4.2019 - 1.5.2019
TSK-3423/2019 Blanická,Francouzská,Sázavská,Korunní par.č. 4155/1,4156,4157,4179,kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 16.4.2019 - 1.5.2019
TSK-3425/2019 pronájem komunikace dle přílohy záměr TSK 16.4.2019 - 1.5.2019
TSK-3427/2019 V.P.Čkalova, zábor, oprava hydroizolace záměr TSK 16.4.2019 - 1.5.2019
HOM-3429/2019 Pražská tržnice - hala č. 19 záměr - Pronajmout HOM 16.4.2019 - 1.5.2019
TSK-3430/2019 Evropská - rekonstrukce komunikace (Hadovka) záměr TSK 16.4.2019 - 1.5.2019
TSK-3431/2019 Junácká 13, zařízení staveniště záměr TSK 16.4.2019 - 1.5.2019
TSK-3433/2019 Kolátorova, Junácká - zábor, lešení, výkop záměr TSK 16.4.2019 - 1.5.2019
TSK-3435/2019 Jaselská, Bubenečská, Čs.armády, Dejvická, rekonstrukce plynovodu záměr TSK 16.4.2019 - 1.5.2019
OVO-3453/2019 Svolání jednání 6. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 25. 4. 2019 oznámení OVO 16.4.2019 - 27.4.2019
OVO-3454/2019 Návrh programu jednání 6. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 25. 4. 2019 oznámení OVO 16.4.2019 - 27.4.2019
ODA-3438/2019 Vršovická,Otakarova,NN1931_B 28 veřejná vyhláška ODA 16.4.2019 - 25.4.2019
OVO-3504/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.686 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3505/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.705 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3506/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.702 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021