Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-1037/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - rodinný dům, Vinoř, č.p. 490, na pozemku parc.č. 865 a pozemek (zahrada) parc.č. 866, LV 140, v k.ú. Vinoř, obec Praha dražební vyhláška ROZ 17.12.2018 - 20.2.2019
ROZ-1029/2018 zrušení dražby: spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Braník, č.p. 426, na pozemku parc.č. 1631 a pozemek parc.č. 1632 (zahrada), garáž a další příslušenství, LV 1163, v k.ú. Braník, obec Praha, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 17.12.2018 - 31.1.2019
SCZ-1022/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 10.12.2018. oznámení SCZ 17.12.2018 - 17.1.2019
OCP-1028/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (2. změna) při nepodstatné změně zařízení „Komplex zařízení určených k příjmu, skladování a dalšímu využití odpadů", Beranových 130, 199 05 Praha 9 spol. DEKONTA, a.s., IČ: 25006096 rozhodnutí OCP 17.12.2018 - 16.1.2019
OCP-1039/2018 společné povolení, zařazení do kategorie TBD, povolení § 8 VZ, pro stavbu: Plavební komora Praha - Staré Město, zveřejnění informací dle § 9b z .č. 100/2001 Sb. příloha zveřejněna samostatně oznámení o zahájení řízení OCP 17.12.2018 - 16.1.2019
OCP-1040/2018 Příloha k oznámení č.j. 2009425/2018 Plavební komora Praha - Staré Město oznámení o zahájení řízení OCP 17.12.2018 - 16.1.2019
HOM-0890/2018 výpůjčka pozemků v k.ú. Stodůlky záměr - Vypůjčit HOM 17.12.2018 - 2.1.2019
HOM-0917/2018 VT VSS - Podzimek Oldřich s.r.o. záměr - Ostatní HOM 17.12.2018 - 2.1.2019
ROZ-1031/2018 odročení dražby: podíl id. 2/9 - objekt k bydlení Čakovice, č.p. 274 na pozemku parc.č. 579 a pozemek parc.č. 580 (zahrada), LV 327 v k.ú. Čakovice, obec Praha, na neurčito, z důvodu insolvence dražební vyhláška ROZ 17.12.2018 - 2.1.2019
ROZ-1032/2018 odročení dražby: byt č. 345/2, Holešovice, č.p. 345, byt. dům, na pozemku parc.č. 2098 a podíl ve výši 19697/59143 na společ. částech domu a pozemku, LV 9737, v k.ú. Holešovice, obec Praha, na neurčito, z důvodu odvolání povinného dražební vyhláška ROZ 17.12.2018 - 2.1.2019
HOM-0995/2018 Propachtování části pozemku parc.č. 576/69 v k. ú. Háje záměr - Pronajmout HOM 17.12.2018 - 1.1.2019
HOM-1033/2018 pozemky parc. č. 1210/1, parc.č. 1210/10, parc.č. 1210/11 a parc.č. 1215/4 v kat. území Holešovice záměr - Pronajmout HOM 17.12.2018 - 1.1.2019
ODA-1035/2018 Plzeňská 193 opatření ODA 17.12.2018 - 1.1.2019
PER-1038/2018 Výzva dotčeným osobám k vyjádření k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. oznámení PER 17.12.2018 - 22.12.2018
SCZ-1019/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Fojtík oznámení SCZ 15.12.2018 - 15.2.2019