Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SLU-2097/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 6379/2019, ze dne 21. 01. 2019, (GÁBOR MARIO, PRAHA 8) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 20350/2019 veřejná vyhláška SLU 18.2.2019 - 6.3.2019
SLU-2098/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 13108/2019, ze dne 28. 01. 2019, (ŠARKÖZI MIROSLAV, POSTOLOPRTY) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 17190/2019 veřejná vyhláška SLU 18.2.2019 - 6.3.2019
SLU-2099/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 13180/2019, ze dne 28. 01. 2019, (SEMKOVÁ BLANKA, PRAHA 6) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 17171/2019 veřejná vyhláška SLU 18.2.2019 - 6.3.2019
HOM-1942/2019 VT VSS - Podzimek záměr - Pronajmout HOM 18.2.2019 - 5.3.2019
HOM-1945/2019 ZT VSS - Mach záměr - Pronajmout HOM 18.2.2019 - 5.3.2019
HOM-1952/2019 Pražská tržnice - hala 22, pult 83 záměr - Pronajmout HOM 18.2.2019 - 5.3.2019
OCP-2052/2019 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Stavba č. 43 496, P+R Depo Hostivař“ rozhodnutí OCP 18.2.2019 - 5.3.2019
ODA-2066/2019 Komplexní údržba komunikací na Praze 2 veřejná vyhláška ODA 18.2.2019 - 5.3.2019
ODA-2085/2019 Žitná opatření ODA 18.2.2019 - 5.3.2019
ODA-2086/2019 Vinohradská - plyn opatření ODA 18.2.2019 - 5.3.2019
OVO-2095/2019 Svolání jednání 4. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 28. 2. 2019 oznámení OVO 18.2.2019 - 2.3.2019
OVO-2096/2019 Návrh programu jednání 4. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 28. 2. 2019 oznámení OVO 18.2.2019 - 2.3.2019
ROZ-2068/2019 dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: rodinný dům, Dejvice, č.p. 803 na pozemku parc.č. 1303, pozemek parc.č. 1304/3 (zahrada) a stavba (garáž) bez čp/če na pozemku parc.č. 1304/4, LV 6696, v k.ú. Dejvice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.2.2019 - 28.2.2019
TSK-2053/2019 Pod Kotlaskou 557, pronájem části chodníku, stavba lešení - oprava fasády domu záměr TSK 16.2.2019 - 3.3.2019
TSK-2054/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 16.2.2019 - 3.3.2019