Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ZDR-4633/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 10.06.2019 oznámení ZDR 17.6.2019 - 17.7.2019
HOM-4647/2019 byt č. 491/7, Hloubětín, č.p. 491-493, byt. dům, na pozemku parc.č. 566/4 a podíl 873/21307 na společných částech nemovitosti, LV 6734, v k.ú. Hloubětín, obec Praha dražební vyhláška HOM 17.6.2019 - 16.7.2019
HOM-4621/2019 pronájem pozemku parc.č. 669/4, k.ú. Košíře záměr - Pronajmout HOM 17.6.2019 - 3.7.2019
HOM-4567/2019 oznámení k NP č. 103 a 104 objekt č.p. 719 Bobkova 13, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 17.6.2019 - 2.7.2019
PKD-4650/2019 Poděbradská - přechod u metra Hloubětín opatření PKD 17.6.2019 - 2.7.2019
ZIO-4657/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019) oznámení ZIO 17.6.2019 - 2.7.2019
PKD-4659/2019 Plzeňská opatření PKD 17.6.2019 - 2.7.2019
OCP-4638/2019 Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. o vydání závazného stanoviska ke stavební činnosti, která se dotýká VKP - lesa v souvislosti s opravou odtoku DN 300 PČOV Klánovice oznámení o zahájení řízení OCP 17.6.2019 - 25.6.2019
OCP-4639/2019 Oznámení o zahájení řízení dle § 56 zákona 114/1992 Sb. ve věci žádosti o povolení výjimky pro zásah do biotopu a rušení jedinců ZCHD chřástal vodní, moudivláček lužní, ropucha obecná a užovka obojková v souvislosti s revitalizací části Lipanského potoka oznámení o zahájení řízení OCP 17.6.2019 - 25.6.2019
OCP-4640/2019 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti odd. péče o zeleň OCP MHMP o vydání závazného stanoviska ke stavební činnosti, která zasahuje do VKP - rybníka v souvislosti s opravou rybníka Dolňák, k.ú. Zličín oznámení o zahájení řízení OCP 17.6.2019 - 25.6.2019
OVO-4671/2019 Upravený návrh programu jednání 8. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 20. 6. 2019 oznámení OVO 17.6.2019 - 22.6.2019
HOM-4328/2019 pronájem části pozemku parc.č. 1876, k.ú. Košíře záměr - Pronajmout HOM 16.6.2019 - 2.7.2019
OCP-4632/2019 prodloužit smlouvu o výpůjčce č. VYP/54/09/017190/2019 na pozemky parc.č. 1772/1 a 1774/7 k.ú. Hloubětín, parc.č. 3994/3 k.ú. Libeň a parc.č. 264 k.ú. Hrdlořezy uzavřenou s Bubec o.p.s., IČO 70824185, a to do 10.10.2019. záměr - Pronajmout OCP 15.6.2019 - 30.6.2019
PKD-4642/2019 Přátelství(Vlkova-Dopravní)_odvodnění opatření PKD 15.6.2019 - 30.6.2019
PKD-4643/2019 Jižní spojka - PHS Spořilov opatření PKD 15.6.2019 - 30.6.2019