Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9127/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/55 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kunratice parc.č. 2372/19, parc.č. 2372//43 a parc.č. 2372/44 a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy (pro výstavbu trasy I.D metra) rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9128/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/19 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 6 na real rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9131/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/43 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (opravy ulice Krymské,Zhořelecké a Libeňského mostu) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9133/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/77 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9134/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/69 - K návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9140/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/79 - k návrhu na změnu účelu části investičních dotací ponechaných MČ Praha - Suchdol k využití v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9141/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/46 - k návrhu na navýšení prostředků na letní údržbu MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9142/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/50 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha 19, MČ Praha-Čakovice, MČ Praha- Kolovraty, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha 14 a MČ Praha 8 a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9143/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/20 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9144/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/31 - k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9145/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/40 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 14 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9146/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/185 - k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4816/12 v k.ú. Smíchov rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9147/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/203 - k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9148/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/19 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 6 na real rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9150/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/202 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020