Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8932/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2158 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8933/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2157 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8934/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2140 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Revitalizace ulice Varhulíkové) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8935/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2261 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8936/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2256 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8937/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2159 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8938/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2164 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8939/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2239 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8940/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2237 - k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8941/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2260 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8942/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2243 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Minor a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8943/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2161 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8944/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2156 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8945/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2236 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8946/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2248 - k návrhu na zvýšení CIN (celkových investičních nákladů) odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 01 a 02 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020