Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8485/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1998 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a zvýšení celkových nákladů investiční akce příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8486/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2016 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8487/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1960 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8488/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1997 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP včetně zvýšení celkových nákladů investiční akce v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8489/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2004 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02, 04 a 05 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření III. rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8490/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1938 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8491/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1957 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na program rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8492/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2023 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8493/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1956 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8494/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2029 - k návrhu na úpravu rozpočtu, změnu názvu investiční akce a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8495/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1946 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8496/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2022 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8497/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1939 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8498/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1951 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8499/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1944 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020