Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-5495/2018 nám. Jiřího z Poděbrad 10, Praha 3, parc.č. 4275/1, k.ú. Vinohrady záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5496/2018 Jana Želivského 33, Praha 3, parc.č. 4396, k.ú. Žižkov záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5497/2018 Zenklova 22/340, Praha 8, parc.č. 3963/1, k.ú. Libeň záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5498/2018 Moskevská 74, pč 2472/1, kú Vršovice záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5499/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5500/2018 Starostrašnická 54, Praha 10, parc.č. 4474/2, k.ú. Strašnice záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5501/2018 Římská 35, pč 4139, kú Vinohrady záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
HOM-5517/2018 parc. č. 2993/5 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 17.3.2018 - 1.4.2018
HOM-5518/2018 parc. č. 1332/1 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5523/2018 Technická, parc.č. 4287, k.ú. Dejvice záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
TSK-5524/2018 Stavební úpravy NTL plynovodů, k.ú. Záběhlice, P4 záměr TSK 17.3.2018 - 1.4.2018
OCP-5510/2018 Žádost HMP zastoupeného Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., 110 15 Praha 1, Řásnovka 770/8, oblastní správa JIH, pracoviště: Praha 4, Bezová 1658/1 IČO: 03447286, o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les na území OP PP Branické skály oznámení o zahájení řízení OCP 17.3.2018 - 25.3.2018
OCP-5511/2018 Žádost HMP zastoupeného organizací Lesy hl. m. Prahy se sídlem Práčská 1885, Praha 10, IČO: 45247650, o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les na území OP PP Lochkovský profil oznámení o zahájení řízení OCP 17.3.2018 - 25.3.2018
OCP-5522/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 2 ks dřevin na parc.č.569, k.ú. Velká Chuchle, ochr. pásmo p. pam. Nad Závodištěm - provozní bezpečnost, nadměrná velikost dřevin. oznámení o zahájení řízení OCP 17.3.2018 - 24.3.2018
ROZ-5516/2018 byt č. 234/10 (+ terasa) Nové Město, byt. dům, č.p. 234 na pozemku parc.č. 968/1 a podíl 2244/17938 na společných částech, LV 1147 a 1872 v k.ú. Nové Město, obec Praha dražební vyhláška ROZ 16.3.2018 - 15.5.2018