Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-4060/2018 oznámení k NP ozn. č. 104 (dle iDES) v č.p. 751 Maňákova, Praha 9 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 10.1.2018 - 25.1.2018
OCP-4081/2018 nebytový prostor v objektu č.p. 11 v Královské oboře, v podkroví bývalé myslivny, parc.č. 1769, k.ú. Bubeneč, paní Barboře Berecové, za účelem zajištění technického zázemí, a to na dobu neurčitou, za dohodnuté nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok. záměr - Pronajmout OCP 10.1.2018 - 25.1.2018
TSK-4138/2018 Na Marně, zábor - staveništní vjezd záměr TSK 10.1.2018 - 25.1.2018
HOM-4140/2018 oznámení k č.p. 384 Na Můstku 3, Praha 1 k.ú. Staré Město záměr - Ostatní HOM 10.1.2018 - 25.1.2018
PER-4145/2018 administrátor / administrátorka monitorovacího systému v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4157/2018 Davídkova - zobousměrnění veřejná vyhláška ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4165/2018 V Holešovičkách - odbočení do Na Truhlářce opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4179/2018 Vrchlického opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4180/2018 Radlická - film opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4181/2018 Janáčkovo nábřeží - film opatření ODA 10.1.2018 - 25.1.2018
PER-4161/2018 koordinátor / koordinátorka prevence kriminality v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
PER-4162/2018 kontrolor / kontrolorka projektů v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
PER-4163/2018 finanční referent / referentka projektu – rozpočet v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
PER-4164/2018 finanční referent / referentka projektu v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.1.2018 - 24.1.2018
TSK-4173/2018 Schoellerova vjezd na staveniště. záměr TSK 10.1.2018 - 23.1.2018