Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-1020/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jaroslava Opatová oznámení SCZ 15.12.2018 - 15.2.2019
SCZ-1021/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Květuše Maťhová oznámení SCZ 15.12.2018 - 15.2.2019
HOM-0992/2018 Vypůjčit v k.ú. Vinohrady parc.č. 4340/4, parc.č. 4015/4, parc.č. 4311/10, parc.č. 4077/1 a parc.č. 4340/8 za účelem výstavby Pavilonu Traumacentra FNKV,pro Fakultní nemocnici Král. Vinohrady záměr - Vypůjčit HOM 15.12.2018 - 31.12.2018
TSK-1017/2018 Na Vinici záměr TSK 15.12.2018 - 30.12.2018
OCP-1018/2018 Oznámení o zahájení spr. říz. dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 3 ks dřevin a porostu na parc.č. 4566/1, 4566/3, k.ú. Horní Počernice, ochranné pásmo přír. pam. Chvalský lom, z důvodu zajištění stability svahu a skalní stěny. oznámení o zahájení řízení OCP 15.12.2018 - 22.12.2018
SCZ-0987/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru návykové nemoci pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 14.12.2018 - 30.1.2019
SCZ-0988/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská chirurgie pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 14.12.2018 - 30.1.2019
PRI-0940/2018 Změna výzvy č. 17 Zprostředkujícího subjektu ITI - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV. - k 14. 12. 2018 oznámení PRI 14.12.2018 - 15.1.2019
OCP-1005/2018 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro PR Podhoří 2019-2028 oznámení OCP 14.12.2018 - 13.1.2019
HOM-0907/2018 výpůjčka části pozemku parc.č. 3182/1, k.ú. Zbraslav záměr - Vypůjčit HOM 14.12.2018 - 30.12.2018
SLU-1023/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 172646/2018, ze dne 23. 11. 2018, (MAREŠ MARTIN, PRAHA 10) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 197791/2018 veřejná vyhláška SLU 14.12.2018 - 30.12.2018
ODA-1024/2018 Husitská opatření ODA 14.12.2018 - 30.12.2018
HOM-0911/2018 oznámení o změně nájemce - gar. stání v č.p. 736 Kostelecká 1 - Ďáblická 48 a), b), Praha 8 k.ú. Ďáblice záměr - Pronajmout HOM 14.12.2018 - 29.12.2018
TSK-1000/2018 umístění infopoutače v ul. Na Pankráci 1062/58, parc.č. 3103/1, k.ú. Nusle záměr TSK 14.12.2018 - 29.12.2018
THM-1025/2018 Pronájem částí stožárů VO za účelem umístění a provozování reklamních ploch s velikostí inzertní plochy do 1 m2. záměr THM 14.12.2018 - 29.12.2018