Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3507/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.685 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3508/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.684 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3509/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.683 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy na Projekt Soutok rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
OVO-3510/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.674 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 15.4.2019 - 14.4.2021
HOM-3426/2019 odročení dražby na 19.6.2019: podíl 1/576 - vodní dílo (hráz) na pozemku parc.č. 1595/4, soubor pozemků parc.č. 1595/2, 1595/3, 1595/5 (sportoviště, rekreační plocha), LV 7004, v k.ú. Troja, obec Praha dražební vyhláška HOM 15.4.2019 - 19.6.2019
HOM-3414/2019 rodinný dům, Vícemilice, č.p. 263, na pozemku parc.č. 237/9, pozemek parc.č. 237/3 a stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 237/10, včetně příslušenství, LV 2380, v k.ú. Vícemilice, obec Bučovice, okr. Vyškov dražební vyhláška HOM 15.4.2019 - 29.5.2019
HOM-3413/2019 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Kunratice, č.p. 1299, na pozemku parc.č. 2364/44, včetně příslušenství, v k.ú. Kunratice, obec Praha dražební vyhláška HOM 15.4.2019 - 23.5.2019
HOM-3428/2019 movité věci: tv, samsung (1 ks) dražební vyhláška HOM 15.4.2019 - 17.5.2019
SCZ-3403/2019 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 08.04.2019 oznámení SCZ 15.4.2019 - 15.5.2019
HOM-3260/2019 na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 345/4 k.ú. Cholupice a části pozemku parc. č. 509/2 k.ú. Dolní Břežany záměr - Ostatní HOM 15.4.2019 - 5.5.2019
HOM-3309/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2230 v k.ú. Řepy záměr - Pronajmout HOM 15.4.2019 - 1.5.2019
HOM-3319/2019 pozemek parc. č. 4046/179, v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 15.4.2019 - 1.5.2019
HOM-3320/2019 pozemek parc. č. 4046/179, v kat. území Strašnice záměr - Pronajmout HOM 15.4.2019 - 1.5.2019
HOM-3321/2019 pozemek parc. č. 3227/2, v kat. území Michle záměr - Pronajmout HOM 15.4.2019 - 1.5.2019
HOM-3370/2019 Směna pozemků k.ú. Stodůlky záměr HOM 15.4.2019 - 1.5.2019