Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9711/2018 k.ú. Prosek - MUDr. Kolařík záměr - Prodat HOM 11.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9742/2018 Archeologická u metra Lužiny, Praha 13, parc. č.2131/384, k.ú. Stodůlky záměr TSK 11.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9746/2018 Sokolovská u metra Florenc, Praha 8, parc.č. 787/1, k.ú. Karlín záměr TSK 11.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9751/2018 Nemocniční - stavební kontejnér záměr TSK 11.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9753/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2405, 2392 k.ú. Nové Město. záměr TSK 11.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9754/2018 parc.č. 1019 k.ú. Staré Město záměr TSK 11.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9759/2018 nám. Jiřího z Poděbrad 9,Praha 3, parc. č. 4275/1, k.ú. Žižkov záměr TSK 11.10.2018 - 26.10.2018
TSK-9761/2018 Pronájem části komunikace pro kontejner na separovaný textil, obuv a hračky - Újezd nad Lesy záměr TSK 11.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9801/2018 Janáčkovo nábřeží opatření ODA 11.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9802/2018 Janáčkovo nábř. - stavba opatření ODA 11.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9803/2018 Nábřežní, Janáčkovo nábř. opatření ODA 11.10.2018 - 26.10.2018
ODA-9747/2018 Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení při komunikaci Mladoboleslavská na území MČ Praha 9. oznámení ODA 11.10.2018 - 21.10.2018
ODA-9748/2018 Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení při komunikaci Opatovská na území MČ Praha 11. oznámení ODA 11.10.2018 - 21.10.2018
OCP-9752/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 4 ks lípa malolistá na parc.č.1322, k.ú. Hlubočepy, ochr. pásmo přír. rez. Prokopské údolí, kolize s ohradní zdí, špatný zdravotní stav dřevin oznámení o zahájení řízení OCP 11.10.2018 - 18.10.2018
OCP-9728/2018 Zveřejnění časového plánu a programu prací na zpracování plánu povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti veřejná vyhláška OCP 10.10.2018 - 10.4.2019