Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4634/2019 Bořivojova 2422, Praha 3, parc. č. 4288, k.ú. Vinohrady záměr TSK 15.6.2019 - 30.6.2019
TSK-4635/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 15.6.2019 - 30.6.2019
TSK-4636/2019 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 15.6.2019 - 30.6.2019
ZIO-4645/2019 Nové volby do Zastupitelstva městské části Praha - Nedvězí - oznámení o potřebném počtu podpisů na petici a o způsobu podávání kandidátních listin oznámení ZIO 14.6.2019 - 14.9.2019
ZDR-4521/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení ZDR 14.6.2019 - 26.7.2019
MHM-4644/2019 Vyrozumění Městského soudu v Praze o probíhajícím řízení č.j. 11 A 67 /2019-46 oznámení MHM 14.6.2019 - 14.7.2019
HOM-4333/2019 část pozemku parc. č. 570/1 o výměře 217 m2 v k.ú. Střížkov záměr - Prodat HOM 14.6.2019 - 5.7.2019
HOM-4504/2019 krátkodobá výpůjčka části pozemku parc.č. 4400/416 v k.ú. Modřany záměr - Vypůjčit HOM 14.6.2019 - 30.6.2019
HOM-4508/2019 Vypůjčit pozemek parc. č. 583/232 v k.ú. Háje Městské části Praha 11, na dobu určitou, a to do doby Svěření tohoto pozemku Městské části Praha 11, za účelem výstavby Rákosníčkova hřiště záměr - Darovat HOM 14.6.2019 - 30.6.2019
HOM-4528/2019 krátkodobý pronájem části pozemků parc.č. 2407/16 a parc.č. 2407/33 v k.ú. Michle záměr - Pronajmout HOM 14.6.2019 - 30.6.2019
TSK-4593/2019 Americká 23,par.č.4185, kat. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4595/2019 Na Václavce parc. č. 4902/1 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4596/2019 Nádražní záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4599/2019 Malešická záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
HOM-4605/2019 pozemky parc. č. 509/1, parc.č. 509/175, parc.č. 509/228, parc.č. 509/290 a parc.č. 753 k.ú. Horní Měcholupy záměr - Pronajmout HOM 14.6.2019 - 29.6.2019