Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8515/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1954 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8516/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1942 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8051/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1794 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8052/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1830 - k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8053/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1795 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na krytí rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8054/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1746 - k návrhu na zahájení přípravy nové investiční akce Drážní promenáda a úpravě rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8055/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1722 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Obnova centrálních SAN prvků a hw komponent“ rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8056/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1838 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8057/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1743 - k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku, úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy ROPID rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8058/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1737 - ke zrušení pásmového provozu metra v úseku Ládví - Letňany rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8059/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1837 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8060/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1738 - k posílení provozu metra o víkendech rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8061/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1845 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8062/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1836 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8063/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1789 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury na kulturní aktivity určený MČ HMP a rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020