Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8059/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1837 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8060/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1738 - k posílení provozu metra o víkendech rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8061/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1845 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8062/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1836 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8063/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1789 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury na kulturní aktivity určený MČ HMP a rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8064/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1846 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8065/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1793 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8066/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1796 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8067/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1747 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (souvislá údržba mostních objektů na komunikaci Wilsonova) MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8068/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1849 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8069/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1797 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8070/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1847 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8071/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1798 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratku finančních prostředků ze státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8072/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1721 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka 1000 ks PC sestav a 100 notebooků“ rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8073/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1859 - k zajištění financování projektů Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery financované z Operačního programu Praha pól rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020