Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8079/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1791 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s vrácením neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče Úřadu práce České rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8080/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1786 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8081/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1745 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (veřejné prostranství v části ulice Na Žertvách Praha 8) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8082/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1782 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. pololetí 2018 a neinvestičního transferu od MČ Praha 5 a města Černošice na úhradu zvýšené rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8083/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1783 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1566 ze dne 19. 6. 2018 k návrhu na přidělení dotace pro nestátní neziskové organizace v rámci programu hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8084/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1724 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra“ rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8085/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1748 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (modernizace dopravního značení) MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8086/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1790 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8087/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1788 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8113/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1776 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy, úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8114/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1762 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - Vinoř rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8115/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1744 - k návrhu na navýšení provozních prostředků pro zlepšeni stavu čistoty komunikací na území hl.m. Prahy MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8116/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1832 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální investiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8117/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1723 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření služeb integrace a konfigurace systému na předávání datových rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020
OVO-8118/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1741 - k zavedení trvalého provozu autobusové linky 216 rozpočtové opatření OVO 17.7.2018 - 16.7.2020