Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7720/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1683 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7761/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1705 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a příspěvkových organizací Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Minor v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-8541/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1715 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-8542/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1719 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kap. 06 a příspěvkové organizace Pražská informační služba rozpočtové opatření OVO 26.6.2018 - 25.6.2020
OVO-7518/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1630 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7519/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1614 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7520/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1621 - k úpravě rozpočtu výdajů minulých let v kap. 09 - Výkon sociální práce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7521/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1610 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7522/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1615 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7523/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1566 - k návrhu na přidělení dotace pro nestátní neziskové organizace v rámci programu hl.m. Prahy a MŠMT v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7524/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1627 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7525/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1595 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7526/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1600 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7527/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1596 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7581/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1570 - k pořízení územní studie Sídliště Ďáblice a převodu neinvestičního příspěvku na její zpracování rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020