Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0808/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.913 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 735 ze dne 4.4.2017 k návrhu na provedení revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-0810/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.902 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a v kap. 10 - Pokladní správa a k návrhu na poskytnutí návratné finanční rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
HOM-8868/2018 "Rekonstrukce pavilonu č. 5 chirurgie Nemocnice Na Bulovce - projektová dokumentace" veřejná zakázka - Smlouva HOM 13.4.2017 - 13.4.2018
OSI-8811/2018 stavba č. 43101 ZŠ Kolovraty veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 12.4.2017 - 12.4.2018
OSI-8812/2018 stavba č. 43102 ZŠ Romance - Uhříněves veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 12.4.2017 - 12.4.2018
OVO-8799/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.836 - k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí dokumentace pro zadání stavby a práv a závazků investora na stavbu č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8800/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.808 - k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Českou provincií Kongregace Školských sester de Notre Dame, se sídlem Praha 4, Hornokrčská 709/3 a rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8801/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.821 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8802/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.807 - k identifikaci a posouzení možných variant správy a provozování Nové vodní linky ÚČOV Praha na Císařském ostrově rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8803/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.845 - k návrhu na uzavření Smlouvy o připojení č. 90002539, INO/03/07/000005/2017 a Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy z vn a vvn se rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8804/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.822 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8805/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.820 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.800 - k přípravě stavby Parkovací dům Dědina rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.817 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-0800/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.835 - k návrhu na uplatnění výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019