Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0787/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.798 - k harmonogramu pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OTV-8797/2018 stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0013 U Arborky veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.4.2017 - 12.4.2018
SML-8770/2018 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 10.4.2017 - 11.4.2018
SML-8771/2018 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 10.4.2017 - 11.4.2018
SML-8772/2018 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 10.4.2017 - 11.4.2018
OVO-8636/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.760 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8637/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.762 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8639/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.782 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8640/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8641/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.761 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8642/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.786 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8643/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8644/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.763 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8645/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.775 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8798/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.735 - k návrhu na provedení revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019