Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-7318/2018 Restaurátorské práce - autorské objekty na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 20.2.2017 - 20.2.2018
OCP-7319/2018 Podklady pro projektové dokumentace ve Stromovce - Praha 7 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 20.2.2017 - 20.2.2018
OCP-7320/2018 Aktualizace inventarizace dřevin v Královské oboře Stromovka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 20.2.2017 - 20.2.2018
OTV-7253/2018 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OTV 16.2.2017 - 16.2.2027
OCP-7233/2018 Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 veřejná zakázka - Smlouva OCP 16.2.2017 - 31.7.2026
OTV-7214/2018 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 15.2.2017 - 15.2.2027
OSI-7184/2018 Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad Rybníkem veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 15.2.2017 - 16.2.2018
OSI-7182/2018 Stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba, dopracování projektové dokumentace veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7205/2018 Stavební úpravy bývalé myslivny a objektu zázemí údržby ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7206/2018 Rámcová smlouva na opravy a údržbu mlatových cest veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7207/2018 Rekonstrukce veřejného WC na Petříně veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7208/2018 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-6988/2018 Úprava lesní cesty u bobové dráhy, Praha 8 - Libeň veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6989/2018 Geodetické a zeměměřičské práce na pozemcích ve správě OCP MHMP veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6991/2018 Vybavení fitness prvky – k.ú. Běchovice a Satalice veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018