Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7418/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/174 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části Praha - Březiněves z rozpočtu hlavního města rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7419/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/47 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Písnice parc.č. 837/21, parc.č. 837/55, parc.č. 837/56 a parc.č. 835/9 a staveb v k.ú. Písnice č.p. 617 a rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7420/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/8 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace na opravu fasády paláce Lucerna z ulice Vodičkova 36 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7421/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/65 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace společnosti BUC-FILM, s.r.o. za účelem natáčení celovečerního filmu Zlatý podraz rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7422/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/62 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7423/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/24 - k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 z kapitoly 04 pro MČ rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7424/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/153 - k návrhu na financování akcí z Fondu rozvoje dostupného bydlení rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7425/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/154 - k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7426/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/7 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace na provedení revitalizace bezprostředního okolí Historické budovy Národního muzea ve vazbě na prováděnou rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7427/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/67 - k návrhu na změnu názvu akce a rozšíření účelu investiční účelové dotace poskytnuté městské části Praha 13 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7428/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/198 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu pražských olympioniků za účelem humanitární podpory bývalých pražských rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7429/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/163 - k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7430/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/44 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů-oprav chodníků a vozovek MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7431/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/159 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha-Zličín z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7432/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/43 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů ZPS MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020