Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-7315/2018 pronájem části spoluvlastnického podílu pozemku 1855/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 18.6.2018 - 3.7.2018
ZIO-7404/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 21. 5. 2018 - 1. 6. 2018) oznámení ZIO 18.6.2018 - 3.7.2018
ZIO-7405/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 4. 6. 2018 - 15. 6. 2018) oznámení ZIO 18.6.2018 - 3.7.2018
PER-7439/2018 programový manažer / programová manažerka v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 18.6.2018 - 3.7.2018
ODA-7466/2018 Škrétova - oprava tramvajové trati opatření ODA 18.6.2018 - 3.7.2018
ODA-7467/2018 Plzeňská, Kartouzská - stavba opatření ODA 18.6.2018 - 3.7.2018
OPP-7400/2018 Vyhlášení grantového programu k poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 oznámení OPP 16.6.2018 - 16.11.2018
TSK-7385/2018 umístění infopoutače na ul. Sokolovská 371/1, parc.č.787/1,k.ú: Karlín záměr TSK 16.6.2018 - 1.7.2018
TSK-7386/2018 Branická 706/18, parc.č. 2936/1, k.ú. Braník záměr TSK 16.6.2018 - 1.7.2018
TSK-7394/2018 Vrázova, Smíchov záměr TSK 16.6.2018 - 1.7.2018
HOM-7395/2018 parc. č. 397/563,397/647,397/669,397/674,397/675,397/562, 397/565,397/567,397/645 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 16.6.2018 - 1.7.2018
HOM-7396/2018 parc. č. 2342/70,2342/96,2342/155,2342/193,2342/237,2342/238, 2342/105,2342/115,2342/118,2342/121,2342/122,2342/133,2342/181,2342/215,2342/236, 2342/247 v kat. území Kunratice záměr - Pronajmout HOM 16.6.2018 - 1.7.2018
HOM-7401/2018 parc. č. 1011/6, 1016/15, 1018/4 v kat. území Michle záměr - Pronajmout HOM 16.6.2018 - 1.7.2018
ODA-7393/2018 Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení umístěných na protihlukové stěně při komunikaci Kbelská na území MČ Praha 9 a 18. oznámení ODA 16.6.2018 - 26.6.2018
ZSP-7392/2018 Vyhlášení dotačního programu HMP pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu - II „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ na roky 2017 – 2018 granty ZSP 15.6.2018 - 14.9.2018