Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4597/2019 Za Poštou záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
PKD-4608/2019 Snížení nosnosti mostu Kamýcká opatření PKD 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4610/2019 č. parc. 1241/35, k. ú. Řepy, NN 3619 u SVO 614793, Praha 17 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4611/2019 č. parc. 232/197, k. ú. Černý Most, Bryksova naproti č. 1002/20, Praha 9 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4612/2019 č. parc. 4211, k. ú. Vinohrady, Jana Masaryka 37, Praha 2 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4613/2019 č. parc. 221/1, k. ú. Černý Most, Bobkova u SVO 920851, Praha 9 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4614/2019 č. parc. 2048, k. ú. Řepy, NN 3542, naproti č. 1336/22 (Makovského), Praha 6 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4615/2019 č. parc. 4157, k. ú. Vinohrady, Sázavská 915/6, Praha 2 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4616/2019 č. parc. 1085/14, k. ú. Stodůlky, Lýskova 2070/51, Praha 13 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4617/2019 č. parc. 2783, 2776/6, k. ú. Chodov, Ke Škole 1397/3, Praha 4 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4618/2019 č. parc. 2967, k. ú. Nusle, Nuselská 1419/53, Praha 4 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4623/2019 U Trojice parc. č. 4886/2 záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4624/2019 Stavební úpravy BD Táborská 46/23, p.č. 3016/1, Praha 4, Nusle záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4627/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2330/1 v k.ú. Nové Město záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019
TSK-4628/2019 záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2343, 2345, 2355 v k.ú. Nové Město záměr TSK 14.6.2019 - 29.6.2019