Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4146/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.25 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zajištění výpravy hl.m. Prahy na Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 v rozpočtové opatření OVO 9.1.2018 - 9.1.2020
SCZ-4129/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marta Nováková oznámení SCZ 9.1.2018 - 9.3.2018
ROZ-4132/2018 spoluvlastnický podíl 1/5 - rodinný dům Kobylisy, č.p. 321 na pozemku parc.č. 1421 a pozemek parc.č. 1422/1 (zahrada), LV 532 v k.ú. Kobylisy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.3.2018
ROZ-4124/2018 stavba obč. vybavenosti Pravonín, č.p. 1 na pozemku parc.č. St. 1/1 a pozemky parc.č. 1/1 (zahrada), parc,č. 1/9, 1/10 a 2192/1 (ostatní plocha), LV 354 v k.ú. Pravonín, obec Pravonín, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 13.2.2018
ROZ-4135/2018 spoluvlastnický podíl 1/50 - rodinný dům Staré Město, č.p. 896 na pozemku parc.č. St. 803 a pozemek parc.č. 240/40 (zahrada), vše LV 642 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, okr. Uherské Hradiště dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.2.2018
ROZ-4136/2018 podíl 1/4 - objekt k bydlení Bošín, č.p. 60 na pozemku parc.č. St. 15/2 a pozemky parc.č. St. 15/1 (zbořeniště); parc.č. St. 15/2, 15/3 a 15/4 (zastav. plocha), LV 563 v k.ú. Bošín, obec Křinec, okr. Nymburk dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.2.2018
ROZ-4137/2018 spoluvlastnický podíl 1/8 - soubor pozemků parc.č. 1438/1, 1438/2 a 1451/3 (ostatní plocha nebo orná půda), LV 1232 v k.ú. Řeporyje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.1.2018 - 7.2.2018
HOM-4009/2018 prodej části pozemku parc.č. 2339/102 v k.ú. Stodůlky záměr - Prodat HOM 9.1.2018 - 30.1.2018
ZIO-4142/2018 Volba prezidenta ČR - telefonní spojení do volebních místností - městské části, pro které je MHMP pověřeným obecním úřadem oznámení ZIO 9.1.2018 - 28.1.2018
ZIO-4143/2018 Volba prezidenta ČR - telefonní spojení do všech volebních místností na území hlavního města Prahy oznámení ZIO 9.1.2018 - 28.1.2018
PER-4125/2018 zakázkář specialista / zakázkářka specialistka v odboru hospodaření s majetkem volná pracovní místa na MHMP PER 9.1.2018 - 26.1.2018
ROZ-4119/2018 oznámení o skončení exekuce č.j. 167 EX 888/17-37 exekuční příkaz ROZ 9.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4133/2018 Vyskočilova 1442 B29 veřejná vyhláška ODA 9.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4134/2018 NN3975 omezení opatření ODA 9.1.2018 - 25.1.2018
ODA-4144/2018 MUK Vltavská opatření ODA 9.1.2018 - 25.1.2018