Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7478/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/45 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2018 v kap. 03 - doprava na základě prověření skutečné potřeby z hlediska stavu investorské, projektové přípravy a výběru zhotovitele rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7479/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/50 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2017 - závěrečný účet rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7480/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/180 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7481/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/195 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7482/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/189 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - Běchovice z rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7483/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/158 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální investiční dotace z kap. 0504 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7484/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/178 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 15 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7485/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/167 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02, poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Dubeč rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7486/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/160 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7487/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/187 - k návrhu na udělení individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 a na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a kapitoly 0134 - IPR hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7488/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/179 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lysolaje rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7489/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/199 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelových investičních dotací městské části Praha 13 z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7490/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/165 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 MČ Praha 15 - zřízení nové služebny Městské policie rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7491/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/40 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 03 - doprava na stavby Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka k zajištění financování jejich dokončení v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7492/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/58 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Újezd z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020