Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7331/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1545 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7332/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1503 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7333/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1508 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7334/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1510 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7335/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1499 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru SVC MHMP rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7336/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1502 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7337/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1505 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7338/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1461 - k návrhu na realizaci rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop a s tím související úpravu rozpočtu kap. 0220 a kap. 0264 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7339/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1453 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Softwarová podpora pro ochranu citlivých informací“ rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7340/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1493 - k pořízení podkladů k soutěži o návrh na budovu pro koncertní sál rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7341/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1550 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7342/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1544 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7343/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1507 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7344/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1535 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7345/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1543 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 u projektu s názvem Krajský akční plán vzdělávání, který je financován rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020