Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6794/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/29 - k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha 8 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 a ponechané k využití v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6795/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/41 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů a dotaci pro MČ praha 6 MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6796/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/105 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kapitole 0811 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6797/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/43 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 878/9 v k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I. D) a k úpravě rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6798/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/20 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6799/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/26 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 MČ Praha - Koloděje na vrub investiční rezervy MČ rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6800/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/17 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6801/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/97 - k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6802/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/131 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6803/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/64 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6804/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/18 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6805/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/3 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0940 - INF MHMP v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6806/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/44 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2804/46 v k.ú. Nusle do vlastnictví hl.m. Prahy a o zřízení věcného břemene (pro výstavbu trasy I.D metra) rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6807/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/8 - k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6808/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/111 - k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020