Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6714/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1072 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6715/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1096 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů OTV MHMP roku 2018 v kap. 06 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6716/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1088 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6717/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1073 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6718/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1100 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6719/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1066 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura a vytvoření nové investiční akce pod názvem 0000 TV v kolektorech rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6720/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1101 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2018 určenou na zajištění financování Obecného nařízení rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6721/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1099 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6722/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1089 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6723/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1074 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice Magistrátu rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6724/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1081 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6725/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1095 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 15.5.2018 - 14.5.2020
OVO-6611/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1020 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra“ a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6612/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1050 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6613/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020